luni, 16 martie 2015

misiunea scolii


   MISIUNEA ŞCOLII


"O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI, O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE"
Misiunea școlii este :           Școala noastră își propune să devină locul unde toți copiii își vor defini și dezvolta personalitatea, părinții vor găsi un partener de calitate în educație, iar educatorii vor oferi tuturor știința de a reuși 
           Să asigure o educație de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială și orientarea profesională a elevilor în vederea adaptării socio-economice a tinerilor de azi, viitorii cetățeni activi, depconștienți de propria valoare, competitivi pe piața muncii locale și europene.
-      Să asigure această calitate printr-un climat organizațional bazat pe o comunicare deschisă pentru schimbarea atitudinilor conservatoare, discriminatorii cu puternice accente de promovare a interculturalității, a calității educației pentru toți, atât pentru elevi ,cât și pentru profesori.
-               Să promoveze un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de proveniența lor.
 VIZIUNEA  ȘCOLII
      “Şcoala are rostul să te ridice undeva de unde să-ţi fie ruşine să mai cobori.”Paul Louis Lampert


           Țelul nostru este să ne menținem prestigiul de unitate școlară de referință, integrată nevoilor sociale ale comunității, care să realizeze astăzi pregătirea pentru viitorul de mâine.

VALORI ŞI PRINCIPII CULTIVATE Şl PROMOVATE DE ŞCOALĂ:

         Cooperare: să realizăm lucruri mai bune împreună: elevi, cadre didactice, părinţi, personalul şcolii, comunitate.

         Autonomie: să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative, să ne formăm un stil de viaţă eficient.
           “Lucrul bine făcut”: să ne îmbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să nu facem risipă de timp, energie, materiale, bani, ş.a.
       Responsabilitate: să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea.
          Integritate: să avem puterea  de a spune întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi în faptă.
           Colegialitate şi generozitate: să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere reciprocă, de întrajutorare şi compasiune pentru depăşirea momentelor dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin moral; să nu fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.