marți, 28 februarie 2017

Scoala Gimnaziala “Ion Suhane” Frumosu

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
Pentru anul şcolar 2017 – 2018
            Oferta educaţională:

            La Scoala Gimnazială ,,Ion Șuhane” Frumosu - 1 clasă cu 24 locuri
            La Școala Primară Frumosu – 1 clasă în regim simultan cu 8 locuri
           CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR:
           (1)Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare,în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii.
           (2) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2017 inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
          (3) In cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2017, unitatea de învățământ va consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
         (3) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2017 şi după 31 decembrie 2017, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2017-2018, şi ai celor pentru care evaluarea psihosomatică arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare işi vor înscrie copiii la grădiniţă, în grupa mare.
         Evaluarea psihosomatică a copiilor se realizează în perioada 23 februarie – 14 martie 2017.
         Informaţii complete (metodologia, calendarul  înscrierii, informaţii referitoare la evaluarea psihosomatica) sunt afişate la unitatea şcolară.
„ZIUA PORTILOR DESCHISE”
         Luni, 27 februarie 2017, intre orele 11 – 13
Parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate.
DIRECTOR,
prof. Tâmpescu Camelia Denisia