joi, 19 martie 2015

Înscrierea în învăţământul primar 2015

Înscrierea în învăţământul primar 2015

1.Descrierea unităţii de învăţământ

I.Unitatea şcolară cu personalitate juridică:
     -judeţ: Suceava
     -mediu: rural
     -denumire completă: Şcoala Gimnazială ,,Ion Şuhane" localitatea Frumosu nr. 313, tel/fax: 0230576365, e-mail: scoalaionsuhane@yahoo.com, niveluri de învăţământ: preşcolar, primar şi gimnazial

II.Unităţi şcolare arondate:
      Şcoala Primară Frumosu, comuna Frumosu, tel/fax 0230576320, nivel primar
      Şcoala Primară Deia, sat Deia, comuna Frumosu, tel. 0230576307, nivel primar
      Grădiniţa cu Program Normal nr.1, localitatea Frumosu, tel. 0230576320, nivel preşcolar
      Grădiniţa cu Program Normal nr.3, localitatea Frumosu, tel. 0230576320, nivel preşcolar
      Grădiniţa cu Program Normal Deia, sat Deia, comuna Frumosu, nivel preşcolar
      Grădiniţa cu Program Normal Dragoşa, sat Dragoşa, comuna Frumosu, nivel preşcolar

2.Circumscripţia şcolară
      Circumscripţia şcolară aferentă unităţii de învăţământ: satele Frumosu, Deia şi Dragoşa

In anul scolar 2015-2016 vor functiona 3 clase pregatitoare:

 - 1 clasa la Scoala Gimnaziala ,,Ion Suhane" Frumosu
 - 1 clasa (in regim simultan) la Scoala Primara Frumosu
 - 1 clasa (in regim simultan) la Scoala Primara Deia

3.Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016
      Ultimele noutăţi referitoare la metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2015 pot fi obţinute, accesând acest link-urile http://www.edu.ro/index.php/articles/c1085/ si http://www.isj.sv.edu.ro/clasap.html

4.Informaţii pentru părinţi:
      Principalele elemente cuprinse în Metodologiei pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2015 – 2016:

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
     
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2015, inclusiv.
      La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
      Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.

CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?
       Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2015, inclusiv, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.
       La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.
       Înscrierea se poate face în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL?
         Părintele poate opta: a. pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris.
                                           b. pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.
         Părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opțiunea.


UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
       
La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
        Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
        Cererile-tip de înscriere pot fi completate și online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuța de pe prima pagină, intitulată Înscriere în învățământul primar. Formularul va fi disponibil online din data de 23 februarie 2015.
         În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învățământ la care dorește înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
       -  dosar de încopciat;                                                                                                                                         .      -  cerere-tip de inscriere pe care o elibereaza unitatea de invatamant;
       -  actul de identitate al părintelui/tutorelui legal- original si copie;
       -  certificatul de naștere al copilului- original si copie;
       -  documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul);
       -  alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL ÎNSCRIERILOR?
      Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă.                                                                                                         .          A. Prima etapă:  • 23 februarie - 3 martie - de luni până vineri, între orele 08:00 - 20:00 - sâmbăta, între orele 09:00 - 13:00.
                                      • 20-21 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi, după prima etapă                                                                                                                 .           B. A doua etapă:• 24 martie - 3 aprilie
        Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nici o unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
        Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
                                        • 10 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă .

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPII PE LOC?

I. Criterii generale:
-are un anumit tip de handicap;
-este orfan de unul sau de ambii părinți;
-provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial;
-are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită.

II. Criterii specifice:
-sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie;
-sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

DE UNDE ÎȘI VOR PUTEA LUA PĂRINȚII INFORMAȚII?

Din urmatoarele surse:
1) Internet - Inspectoratele școlare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învățământul primar 2015, care poate fi accesată și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, www.edu.ro, la rubrica Înscrierea în învățământul primar 2015.                                                           
2) Direct de la școli, cu ocazia evenimentului Ziua porților deschise care in unitatea noastra scolara este pe 20 februarie 2015. Cu aceasta ocazie părinții și copiii vor putea vizita spațiile și vor putea discuta cu cadrele didactice.
3) De la grădinițe unde vor fi organizate întâlniri pentru informarea și consilierea părinților ai căror copii se află în grădință și care vor fi cuprinși în învățământul primar în anul școlar 2015 – 2016.
4) Telverde – poate fi apelat numărul
0 800 816 230 in intervalul orar 8.00- 16.00.
Informatii pentru parinti
      Informatii pentru parinti oferite de catre Inspectoratul Scolar Judetean Suceava - link http://www.isj.sv.edu.ro/clasap.html

      Informatii pentru parinti de pe pagina oficiala a Ministerului Educatiei Nationale- link http://www.edu.ro/index.php/articles/22572

UNDE SE ORGANIZEAZĂ CLASA PREGĂTITOARE?
     Clasa pregătitoare face parte din învățământul primar.
     Clasa pregătitoare se poate organiza atât în spațiile școlilor, cât și în incinta grădinițelor, în funcție de situația particulară a fiecărei unități de învățământ.
      Pentru informarea părinților și a publicului interesat și pentru a permite părinților luarea unor decizii în cunoștință de cauză privitoare la opțiunea pentru o unitate de învățământ sau alta, fiecare unitate de învățământ va pune la dispoziție și informații referitoare la locul de desfășurare a activității corespunzătoare clasei pregătitoare (în spațiul școlilor sau a grădinițelor), la organizarea și dotarea spațiului școlar etc.


EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII LA CLASA PREGĂTITOARE?
       Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de școlarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar.

CE FEL DE ACTIVITĂȚI SE VOR DESFĂȘURA LA CLASA PREGĂTITOARE?
       Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
       Se vor face mai multe ore de mișcare (două ore de Educație fizică + două ore de Muzică și mișcare).

       Mai multe noutăţi referitoare la subiectul de faţă le puteţi găsi accesând în permanenţă
acest link http://www.edu.ro/index.php/articles/c1085/  .